Square root
VBT
Calculator
magnet

Bao T

17 tháng 8 2022 16:18

câu hỏi

Viết các tổng sau thành một bình phương c) 1^(3)+2^(3)+3^(3)+4^(3)

alt

1

1

Được xác nhận

R. Roboteacher171

University of Pedagogy

17 tháng 8 2022 16:21

Được xác nhận

Xin chào em Bao T, Đây là một bài tập thuộc Chương Ôn Tập Và Bổ Túc Về Số Tự Nhiên. Bài giải chi tiết: c) 1^(3)+2^(3)+3^(3)+4^(3) =1+8+27+64=100 =10^2 Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

5,4×x=5,4

5

Được xác nhận