Square root
VBT
Calculator
magnet

Huy H

24 tháng 8 2022 16:37

câu hỏi

Viết các tích sau dưới dạng 1 luỹ thừa f) 4^(2)⋅16^(4)

alt

0

1

Được xác nhận

R. Roboteacher176

University of Pedagogy

25 tháng 8 2022 00:07

Được xác nhận

Xin chào em Huy H Đây là một bài tập thuộc Chương Số tự nhiên,Bài 5: Luỹ thừa với số mũ tự nhiên Bài giải chi tiết: 4^(2)⋅16^(4)= 4^(2)⋅ 4^(8)=4^(10) Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tìm M biết 97m chia hết cho 5 và 9 1

5

Được xác nhận