Square root
VBT
Calculator
magnet

Hieu N

29 tháng 1 2020 16:10

câu hỏi

viết các số 437 hãy viết cách các phép tính đúng


0

1


Phạm G

30 tháng 1 2020 07:21

4+3=7 3+4=7 7-4=3 7-3=4

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Toán lớp 7 có ai biết ko

0

Lihat jawaban (2)