Square root
VBT
Calculator
magnet

Bảo L

20 tháng 11 2022 14:01

câu hỏi

Viết các phân số sau dưới dạng số thập phân rồi cho biết số nhận được là số thập phân hữu hạn hay vô hạn tuần hoàn? 5/16,-1/7,-11/220 Chỉ ra chu kì rồi viết gọn nếu đó là số thập phân vô hạn tuần hoàn.


6

1

Được xác nhận

R. Roboteacher193

University of Pedagogy

21 tháng 11 2022 06:50

Được xác nhận

<p><br>Xin chào em Bảo L,&nbsp;<br><br><br>Đây là một bài tập thuộc Chương 2 số Thực - Toán 7<br>Bài giải chi tiết:<br>5/16 = &nbsp;0,3125 =&gt; số thập phân hữu hạn</p><p>-1/7 = -0.(142857) =&gt; số thập phân vô hạn tuần hoàn</p><p>-11/20 = -0,55 =&gt;số thập phân hữu hạn<br><br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;<br>Cảm ơn em.<br>&nbsp;</p>


Xin chào em Bảo L, 


Đây là một bài tập thuộc Chương 2 số Thực - Toán 7
Bài giải chi tiết:
5/16 =  0,3125 => số thập phân hữu hạn

-1/7 = -0.(142857) => số thập phân vô hạn tuần hoàn

-11/20 = -0,55 =>số thập phân hữu hạn

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 
Cảm ơn em.
 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

1: Tìm x,y a)x^2+2y^2+2xy-2x+2=0

16

Được xác nhận