Square root
VBT
Calculator
magnet

Hải Y

16 tháng 9 2022 14:50

câu hỏi

Viết các biểu thức sau dưới dạng tổng d.(2x+3y)^(3)


1

1

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

16 tháng 9 2022 15:07

Được xác nhận

<p>Xin chào em Hải Y</p><p>Đây là một bài thuộc chương trình toán 8, Bài Hằng đẳng thức<br>Lời giải chi tiết của câu hỏi này như sau:</p><p>&nbsp; &nbsp;(2x+3y)<sup>3</sup></p><p>=(2x)<sup>3</sup>+3.(2x)<sup>2</sup>.3y+3.2x.(3y)<sup>2</sup>+(3y)<sup>3</sup></p><p>=8x<sup>3</sup>+36x<sup>2</sup>y+18xy<sup>2</sup>+27y<sup>3</sup></p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!<br>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Hải Y

Đây là một bài thuộc chương trình toán 8, Bài Hằng đẳng thức
Lời giải chi tiết của câu hỏi này như sau:

   (2x+3y)3

=(2x)3+3.(2x)2.3y+3.2x.(3y)2+(3y)3

=8x3+36x2y+18xy2+27y3

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!
Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tính c) (1−1/2018)⋅(1−2/2018)⋅(1−3/2018)⋯(1−2020/2018).

1

Được xác nhận