Square root
VBT
Calculator
magnet

Bao T

19 tháng 8 2022 17:12

câu hỏi

Viết các biểu thức sau dưới dạng tich a.m^(2)−n^(2)

alt

4

1

Được xác nhận

R. Roboteacher174

University of Pedagogy

19 tháng 8 2022 18:22

Được xác nhận

Xin chào em Bao T Đây là một bài tập thuộc Chương Hàm số bậc nhất và bậc hai Bài giải chi tiết: Bài giải chi tiết đã được trình bày rõ ràng ở trong ảnh đính kèm. Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

giúp em giải chi tiết vs

12

Được xác nhận