Square root
VBT
Calculator
magnet

Ca H

23 tháng 8 2022 15:53

câu hỏi

Viết các biếu thức sau dưới dạng tích 64+16y+y^2

alt

5

1

Được xác nhận

R. Roboteacher172

University of Pedagogy

23 tháng 8 2022 16:17

Được xác nhận

Xin chào em Ca H Đây là một bài tập thuộc môn toán lớp 8 Chương 1, Bài 4 Bài giải chi tiết : 64+16y+y^2 = 8^2+ 2.8.y +y^2 = (8+y)^2 Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Phát biểu các trường hợp bằng nhau của hai tam giác vuông

0

Lihat jawaban (2)