Square root
VBT
Calculator
magnet

Trang L

15 tháng 10 2022 22:58

câu hỏi

Viết các đa thức sau dưởi dạng bỉnh phương của một tổng hay một hiệu a) y^(2)+2y+1


0

1

Được xác nhận

R. Roboteacher176

University of Pedagogy

15 tháng 10 2022 23:57

Được xác nhận

<p>Xin chào em <strong>Trang L</strong><br>Đây là một bài tập thuộc Chương 1 - Đại số: Phép nhân và phép chia các đa thức, Bài 4: Phân tích đa thức thành nhân tử<br>Bài giải chi tiết:y^(2)+2y+1</p><p>=(y+1)<sup>2</sup><br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.<br>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Trang L
Đây là một bài tập thuộc Chương 1 - Đại số: Phép nhân và phép chia các đa thức, Bài 4: Phân tích đa thức thành nhân tử
Bài giải chi tiết:y^(2)+2y+1

=(y+1)2
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.
Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Bài 24. Biết rằng 1^(2)+2^(2)+3^(2)+…+10^(2)=385, Tính nhanh đurợe tống: S=2^(2)+4^(2)+6^(2)+…+20^(2)

0

Được xác nhận