Square root
VBT
Calculator
magnet

Thanhthao D

07 tháng 10 2022 12:39

câu hỏi

Viết bài văn tả trải nghiệm em giúp đỡ người khác hoặc được Người khác giúp đỡ


3

1


P. Toàn

University of Pedagogy

14 tháng 10 2022 09:27

<p><strong>Xin chào Thanhthao D&nbsp;</strong></p><p><strong>Thầy gửi em một đoạn văn mẫu để em tham khảo nha</strong></p><p>&nbsp;</p><p>Hôm nay, lớp em có giờ kiểm tra chính tả. Nhưng em đã quên mang bút mực. Bỗng nhiên, một tiếng nói vang lên từ phía sau: “Trang lấy bút của tớ này!”. Em quay lại thì ra đó là Quỳnh. Em cầm lấy và cảm ơn Quỳnh.</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.</strong></p>

Xin chào Thanhthao D 

Thầy gửi em một đoạn văn mẫu để em tham khảo nha

 

Hôm nay, lớp em có giờ kiểm tra chính tả. Nhưng em đã quên mang bút mực. Bỗng nhiên, một tiếng nói vang lên từ phía sau: “Trang lấy bút của tớ này!”. Em quay lại thì ra đó là Quỳnh. Em cầm lấy và cảm ơn Quỳnh.

 

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

1 người đi bộ và xe máy xuất phát tại A đi cùng chiều vòng quay bờ hồ chu vi 5 km . Khi người đi bộ đu được 1 vòng thì gặp ng đi xe máy 5 lần . Lần cuối ở A . Giả sử sau mỗi lần đến A người đi xe máy nghit ở A 15 phút thì khi người đi bộ đi được 1 vòng gặp người xe máy 2 lần , lần cuối ở A khi người đi xe máy vừa đến A m tính vận tốc mỗi người

4

Lihat jawaban (1)

giúp mình vs cần gấp mọi người ơi

4

Được xác nhận