Square root
VBT
Calculator
magnet

Nhanh V

22 tháng 11 2019 12:35

câu hỏi

viết bài văn ngắn về giới thiệu bản thân của mình bao gồm : tên: trường : tuổi : thành viên: sở thích :


3

1

Được xác nhận

V. Văn

25 tháng 11 2019 02:42

Được xác nhận

Hello. My name is Tony. I'm 12 years old. I am studying at Ha Huy Tap secondary school. There are four people in my family: me, my father, my mother and my younger sister. I like to play basketball when I have free time.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

hello

23

Lihat jawaban (3)