Square root
VBT
Calculator
magnet

Anh N

09 tháng 9 2022 16:38

câu hỏi

viết 1 đoạn văn tiếng anh miêu tả về 1 người bạn của em


14

2

Được xác nhận

R. Roboteacher172

University of Pedagogy

11 tháng 9 2022 06:42

Được xác nhận

<p>Xin chào em Anh N,</p><p>Đây là một bài tập môn tiếng Anh về Writing.</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p>I have a friend whose name is Lael. He is currently living in Rennes, France. We have been friends since last year. When it comes to his appearance, Lael is tall and thin. Moreover, with short black hair and a dark complexion, my friend is quite good-looking. Speaking of his personalities, he is kind and humorous. I always feel comfortable when talking to him. Moreover, he has a sense of art, which makes him really fascinating. Because we are living so far from each other, it is difficult for us to keep in touch so often. I truely appreciate our friendship. Hopefully, we can be friends forever.&nbsp;</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Anh N,

Đây là một bài tập môn tiếng Anh về Writing.

Bài giải chi tiết:

I have a friend whose name is Lael. He is currently living in Rennes, France. We have been friends since last year. When it comes to his appearance, Lael is tall and thin. Moreover, with short black hair and a dark complexion, my friend is quite good-looking. Speaking of his personalities, he is kind and humorous. I always feel comfortable when talking to him. Moreover, he has a sense of art, which makes him really fascinating. Because we are living so far from each other, it is difficult for us to keep in touch so often. I truely appreciate our friendship. Hopefully, we can be friends forever. 

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em.

Vanquan D

10 tháng 9 2022 02:03

lên YouTube đánh Viết một đoạn văn miêu tả về một người bạn của em là được làm sao phải hỏi

Thảo T

05 tháng 10 2022 13:49

hồi tối a message

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Staying at home would be better than going out tonight. (’d rather)

14

Được xác nhận