Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễnlinh N

01 tháng 1 2020 00:43

câu hỏi

vi rút là gì các bạn nhỉ?😊


0

2


Nguyễn T

01 tháng 1 2020 01:39

là loại truyền nhiễm

Pon P

05 tháng 1 2020 02:03

Virus là các sinh vật không có cấu tạo tế bào mang các nucleic acid, chỉ có thể nhân lên trong các tế bào chủ và sử dụng bộ máy trao đổi chất và ribosome của tế bào chủ để tổng hợp nên các bộ phận cấu thành sau đó lắp ráp các bộ phận này tạo thành các hạt virus gọi là các virion mang bộ gene virus và có thể nhiễm vào ...

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Các bậc phân loại thực vật từ cao đến thấp:

9

Lihat jawaban (3)