Square root
VBT
Calculator
magnet

Meo M

09 tháng 11 2019 11:45

câu hỏi

Việc Trung Quốc thu hồi chủ quyền Macao(1999) và Hồng Kông(1997) thể hiện điều gì?


5

1


Anh B

18 tháng 6 2021 06:51

muốn chiếm

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Vấn đề CẤP BÁCH cần đặt ra trong hội nghị " I-an-ta " là gì ? A : tiêu diệt chủ nghĩa phát xít B : thiết lập một trật tự thế giới mới C : phân chia phạm vi ảnh hưởng Châu Âu và Châu Á D : thành lập EU

5

Lihat jawaban (1)