Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn T

11 tháng 4 2020 06:51

câu hỏi

việc nhà hán thực hiện chính sách đồng hóa nhân dân Giao Châu nhằm mục đích gì


0

1


Nguyễn K

19 tháng 4 2020 11:07

nhằm mục đích xóa xổ đất nước, dân tộc ta

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

yếu tố chủ yếu nào làm nên lịch sử

4

Lihat jawaban (1)