Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn T

27 tháng 10 2022 12:32

câu hỏi

vhgcxhs

alt

2

1

Được xác nhận

R. Roboteacher75

University of Pedagogy

27 tháng 10 2022 13:33

Được xác nhận

Xin chào em, Đây là một bài tập thuộc Hóa 8 Bài giải chi tiết: a) Theo quy tắc hóa trị: x . II = y . II =>x/y=2/2=1/1 => x = 1; y = 1 Vậy CTHH: CaO b) Theo quy tắc hóa trị: x . II = y . I =>x/y=1/2 => x = 1; y = 2 Vậy CTHH: Fe(NO3)2 Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Để làm khô khí CO2 cần dẫn khí này qua:

3

Được xác nhận