Square root
VBT
Calculator
magnet

Phạm V

14 tháng 11 2019 06:47

câu hỏi

vai trò của đột biến gen


1

1


爱花 爱

21 tháng 11 2019 04:40

sự biến đổi cấu trúc phân tử của gen có thể dẫn đến biến đổi cấu trúc của loại B mà nó mã hóa cuối cùng dẫn đến sự biến đổi KH ở các đột biến gen biểu hiện ra KH thường là có hại cho bản thân sinh vật vì nó phá vỡ sự thống nhất hài hòa trong không gian đã được hình thành qua chọn lọc tự nhiên từ lâu đời gây ra rối loạn trong quá trình tổng hợp P vai trò của đột biến gen Trong chọn giống -tạo nguồn nguyên liệu quan trọng cho chọn giống cây trồng và vi sinh vật - xây dựng phương pháp gây đột biến gen nhân tạo bằng các tác nhân vật lý tác nhân hóa học để tạo nên các đột biến có giá trị cao trong sản xuất

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Ở cà chua ,gen A qui định thân đỏ thẫm, gen a qui định thân xanh lục . Theo dõi sự truyền màu sắc của thân cây cà chua , người ta thu được kết quả như sau p: Thân đỏ thẫm * thân đỏ thẫm -> F1 : 75% đỏ thẫm 25% xanh lục . Hãy chọn KG của P phù hợp với phép lai trên trong các thức sau : P: AA*AA P: AA*Aa P: AA*aa P: Aa *Aa

8

Lihat jawaban (1)

Khi lai 2 bố mẹ khác nhau về 1 cặp tính trạng thuần chủng tương phản trong trườn hợp trội hoàn toàn thì F2 có sự phân ly tính trạng theo tỉ lệ trung bình:

6

Được xác nhận