Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn P

18 tháng 1 2021 10:44

câu hỏi

vậy mẹ là gì


24

6

Được xác nhận

Su_BOSS_TEAM_MIA S

18 tháng 1 2021 11:35

Được xác nhận

mommy

H. Phạm

19 tháng 1 2021 02:26

Chào con, "mẹ" trong tiếng anh là "mother", còn cách gọi thân mật hơn là "mama" Em có thể học từ vựng về gia đình trong clip này của cô Thi nha. Let's sing! https://www.tiktok.com/@msthikienguru/video/6915373477927193858?lang=vi-VN

Thị Y

23 tháng 1 2021 01:08

mother

Amongus A

26 tháng 1 2021 14:39

mother mình có 1từ nữa là mommy viết tắt mom

Nguyễn T

02 tháng 3 2021 12:27

mother , mom and mommy .

Đỗ T

16 tháng 7 2021 03:17

mother mum mommy

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

look over there là gì vậy?

34

Được xác nhận