Square root
VBT
Calculator
magnet

Tuan M

15 tháng 12 2020 13:18

câu hỏi

Vậy là 1dm bẳn và đọc được


8

2


Nguyễn T

16 tháng 12 2020 23:27

40 x x = 20 vậ bằng mấy bạn?

Amongus A

04 tháng 1 2021 13:08

what?

Ai Đ

04 tháng 4 2021 01:41

40 x x =20 x = 20 : 40 x = 0.5

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Trong các video tôi từng xem . đây là 1 video hay và ý nghĩa nhất . ❤

17

Lihat jawaban (1)