Square root
VBT
Calculator
magnet

Huỳnh T

22 tháng 12 2019 14:08

câu hỏi

Vỏ trai có 3 lớp: sừng, đá vôi, xà Lớp nào cứng nhất?


0

1


Chung N

23 tháng 12 2019 14:19

đá vôi

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

đặc điểm nào có ở sán lá gan?

14

Được xác nhận