Square root
VBT
Calculator
magnet

Hsi N

20 tháng 12 2019 09:08

câu hỏi

vỏ trái gồm mấy lớp


0

3


Hsi N

20 tháng 12 2019 09:09

vỏ trai gồm 3 lớp

Đóm &

22 tháng 12 2019 02:38

vỏ trai gồm ba Lớp Lớp sừng tới lớp đá vội và cuối cùng là lớp xà cừ

Thanh N

24 tháng 12 2019 11:23

2

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

trai ngọc là gì

1

Lihat jawaban (1)