Square root
VBT
Calculator
magnet

Izuku M

16 tháng 9 2022 13:52

câu hỏi

Vẽ trục số tương ứng và chuyển các tập hợp sau thành tập con e) (0;3]∪[3;8) Chú ý: Tập hợp một phần tử ta biểu diễn thành D={3}


0

1

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

16 tháng 9 2022 16:00

Được xác nhận

<p>Xin chào em Hải Y</p><p>Đây là một bài thuộc chương trình toán khối 10 bài Tập hợp<br>Lời giải chi tiết của câu hỏi này như sau:</p><p>(0;3]∪[3;8)=(0;8)</p><p>Hình vẽ trong ảnh đính kèm<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!<br>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Hải Y

Đây là một bài thuộc chương trình toán khối 10 bài Tập hợp
Lời giải chi tiết của câu hỏi này như sau:

(0;3]∪[3;8)=(0;8)

Hình vẽ trong ảnh đính kèm
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!
Cảm ơn em.

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Cho hai nưa khoang A=(−1;0] và B=[0;1). Xác đính C(R)A

2

Được xác nhận