Square root
VBT
Calculator
magnet

Dương H

07 tháng 11 2019 13:17

câu hỏi

Vẽ tia AB.Lấy điểm M thuộc tia AB.Hỏi: a) Hai điểm B và M nằm cùng phía đối với điểm A hay nằm khác phía đối với điểm A?


0

2


Phương L

08 tháng 11 2019 14:24

nằm cùng phía với A

Huy T

09 tháng 11 2019 15:03

nằm cùng phía đối với điểm a

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

-2x-(x-17)=34-(-x+25)

0

Lihat jawaban (1)