Square root
VBT
Calculator
magnet

Minh N

01 tháng 11 2021 15:36

câu hỏi

vô thủ, vô vỉ, vô nhĩ, vô tâm, gốc ở sơn lâm hay ăn thịt sống là cái gì


45

8


Phan L

01 tháng 11 2021 22:13

vô thủ

Lo_nờ_gờ L

02 tháng 11 2021 00:58

hổ đúng không

Minh N

02 tháng 11 2021 03:43

không, là cái thớt

Childness_cute_côđơn C

02 tháng 11 2021 11:59

Childness_cute_côđơn C

02 tháng 11 2021 08:33

là câu đó mà

Minh N

05 tháng 11 2021 04:23

cái thớt nó ko có tai,mũi,miệng ,mà nhĩ là tai

SẹtGỉl_Chưa_Chétt S

08 tháng 11 2021 06:15

ai mà bt đc

Minh N

08 tháng 11 2021 08:10

vậy đố câu khác dễ hơn nhé

Trần L

07 tháng 1 2022 08:02

Chúa tể sơn lâm

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

từ các số: 5, 12 ,18 hãy viết các phân số có tử số và mẫu số là 1 trong các số đó. Rồi cho biết phân số nao lớn hơn 1, bé hơn 1 và bằng 1

13

Lihat jawaban (3)