Square root
VBT
Calculator
magnet

Huy H

21 tháng 10 2022 04:15

câu hỏi

Vẽ đồ thị hàm số y=|x| 4 -8|x| 3 + 9x 2 + 5 (em chỉ cần hình vẽ của đồ thị không cần biện luận)

Vẽ đồ thị hàm số y=|x|4 -8|x|3 + 9x2 + 5

(em chỉ cần hình vẽ của đồ thị không cần biện luận)


2

1

Được xác nhận

R. Roboteacher100

University of Pedagogy

21 tháng 10 2022 04:18

Được xác nhận

<p>Xin chào em Huy H,</p><p>Đây là bài tập thuộc Toán 12</p><p>Bài giải chi tiết trong ảnh đính kèm</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!&nbsp;</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Huy H,

Đây là bài tập thuộc Toán 12

Bài giải chi tiết trong ảnh đính kèm

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! 

Cảm ơn em.

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

undefined The weather was bad. so their flight was delayed -&gt; Because....

5

Được xác nhận