Square root
VBT
Calculator
magnet

Ánh V

23 tháng 11 2022 14:34

câu hỏi

Vẽ đồ thị hám số: y=2x+4

Vẽ đồ thị hám số: y=2x+4


3

1

Được xác nhận

R. Roboteacher192

University of Pedagogy

25 tháng 11 2022 13:08

Được xác nhận

Xin chào em Ánh V, Bài giải chi tiết: Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

(158+2655)-1548=

13

Lihat jawaban (2)