Square root
VBT
Calculator
magnet

Ly P

05 tháng 10 2022 08:11

câu hỏi

Vẽ đồ thị hàm số sau: y=-x+2


1

1

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

05 tháng 10 2022 08:25

Được xác nhận

<p>Xin chào em Ly P</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Toán 9, bài Hàm số bậc nhất</p><p>Lời giải chi tiết như sau:</p><p>y=–x+2</p><p>Với x=0; y=–0+2=2 nên đồ thị hàm số đi qua điểm A(0;2)</p><p>Với x=1; y=–1+2=1 nên đồ thị hàm số đi qua điểm B(1;1)</p><p>Ta có đồ thị hàm số trong ảnh đính kèm</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Ly P

Đây là một bài tập thuộc môn Toán 9, bài Hàm số bậc nhất

Lời giải chi tiết như sau:

y=–x+2

Với x=0; y=–0+2=2 nên đồ thị hàm số đi qua điểm A(0;2)

Với x=1; y=–1+2=1 nên đồ thị hàm số đi qua điểm B(1;1)

Ta có đồ thị hàm số trong ảnh đính kèm

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 

Cảm ơn em.

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Rút gon 9/ (5x−3y)^(2)−(4x+y)(4x−y)−(3x+5y)^(2)+(x−3y)(x+y)

2

Được xác nhận