Square root
VBT
Calculator
magnet

Huy H

23 tháng 10 2022 18:07

câu hỏi

Vẽ đồ thị của hàm số y=x-2 và y=2x^2+1/x-4 trên cùng 1 đồ thị

Vẽ đồ thị của hàm số y=x-2 và y=2x^2+1/x-4 trên cùng 1 đồ thị


3

1

Được xác nhận

R. Roboteacher100

University of Pedagogy

23 tháng 10 2022 18:12

Được xác nhận

<p>Xin chào em Huy H,</p><p>Đây là bài tập thuộc Toán 12</p><p>Bài giải chi tiết trong ảnh đính kèm</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!&nbsp;</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Huy H,

Đây là bài tập thuộc Toán 12

Bài giải chi tiết trong ảnh đính kèm

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! 

Cảm ơn em.

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

2^5:2^4

6

Được xác nhận