Square root
VBT
Calculator
magnet

Lê T

11 tháng 12 2019 11:24

câu hỏi

Vật nặng 15 kg đặt lên cái ghế nặng 3 kg, diện tích tiếp xúc của các chân ghế 16 cm2. a) Tính áp lực của vật lên mặt ghế. b) Tính áp suất của các chân ghế lên mặt đất. c) Đặt vật nặng khác lên ghế, khi đó áp suất các chân ghế lên mặt đất là 9.104 Pa. Tính khối lượng vật nặng đó.


0

1


Phạm T

29 tháng 12 2019 15:18

trọng lượng của vật nặng và cái ghế là: ( m1+m2)×10=(15+3)×10=180(N) Áp suất của các chân ghế tác dụng lên mặt đất là: P=F/4S=180/4×16=2,8125(Pa) chỉ làm đc a và b thôi

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

12,75 m/p= ? km/h

5

Lihat jawaban (1)

Có ai giải thích giúp mik về máy thuỷ lực ko? Mik vẫn chưa hiểu rõ lắm:((

10

Được xác nhận