Square root
VBT
Calculator
magnet

Gia T

19 tháng 6 2020 08:06

câu hỏi

vật Lý lớp 6 dùng hệ thống ròng rọc gồm 01 ròng rọc động không một ròng rọc cố định để kéo một vật có khối lượng 50 kg lên cao thì cần một lực kéo f có cường độ là bao nhiêu niutơn hệ thống này có tác dụng gì


3

1


Anh K

23 tháng 6 2020 13:32

250niutơn

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

hãy nêu hai ví dụ về mặt phẳng nghiêng

0

Lihat jawaban (1)