Square root
VBT
Calculator
magnet

Bùi T

10 tháng 12 2019 08:53

câu hỏi

Vật lí là do ai sáng tạo ra


0

1


Hiroshi Y

11 tháng 12 2019 09:34

Cái này chắc phải hỏi chị Google 😅😅😅

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

viết Phương trình chứ của phản ứng hóa học sắt tác dụng với oxi trong điều kiện nhiệt độ cao tạo ra sắt 3 o xít

2

Lihat jawaban (1)

tính điện trở của sợi dây nikelin dài 2m tiết diện 0,04 mm² và có điện trở suất 0,40.10-⁶ Ωm

1

Được xác nhận