Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn T

22 tháng 12 2019 06:35

câu hỏi

vì sao Xiêm là quốc gia duy nhất trong khu vực Đông Nam Á không bị Chủ Nghĩa Tư Bản Thực Dân Phương Tây xâm lược ?


1

1


Võ M

22 tháng 12 2019 09:08

Vì Thái Lan có chính sách ngoại giao khôn khéo, có thái độ trung lập, vua Thái Lan quyết định mở cửa cho các nước tư bản nước ngoài vào để áp dụng các thành tựu tiến bộ của của các nước phương tây thúc đẩy việc hội nhập và phát triển đất nước. Bên cạnh đó, Thái Lan còn là nước đệm của Anh và Pháp, làm bàn đạp tấn công các nước khác trong khu vực, Thái Lan còn cắt một số phần đất cho Anh và Pháp để tránh bị 2 nước này xâm lược. => Nhờ chính sách đó mà Thái Lan không bị các nước thực dân phương tây xâm lược.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

cho mình hỏi nguyên nhân bùng nổ của cuộc cách mạng từ XVI- XIX tư sản đi ạ

3

Lihat jawaban (1)