Square root
VBT
Calculator
magnet

Trang P

30 tháng 12 2019 10:47

câu hỏi

Vì sao xếp mực bơi nhanh cùng ngành với ốc sên bò chậm chạp?


1

2


Minh L

30 tháng 12 2019 14:57

vì là cùng ngành thân mềm

Thư T

05 tháng 1 2020 13:29

vì :Thân mềm, cơ thể ko phân đốt Có vỏ đá vôi bao bọc cơ thể Có hệ tiêu hoá phân hoá Có khoang áo phát triển Có hệ thần kinh phát triển Có giác quan phát triển

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

đặc điểm nào có ở sán lá gan?

14

Được xác nhận