Square root
VBT
Calculator
magnet

Kim A

23 tháng 4 2020 12:36

câu hỏi

vì sao vua tự đức không thực hiện để nghị của Nguyễn Trường Tộ


1

1


Duong T

26 tháng 4 2020 10:21

Vì vya tự dức ko muốn có thay đổi trong đất nước vả là 1 ông vua nhu nhược

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

1. Từ cuối thế kỉ XIX, ở Việt Nam đã xuất hiện những ngành kinh tế mới nào

13

Lihat jawaban (2)