Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn H

05 tháng 1 2020 03:19

câu hỏi

vì sao viên quan không cho hai vị khách mang đi dù chỉ là một hạt cát nhỏ


0

1


Hack H

11 tháng 1 2020 13:46

Đây là mảnh đất yêu quý của chúng tôi chúng tôi không thể để các con mắc đi dù chỉ một hành khách trên mảnh đất này chúng tôi trồng trọt chăn nuôi bất utopia làm cha làm mẹ là anh em ruột thịt của chúng tôi chúng tôi không thể đã có ông anh đi dù chỉ một hạt cát nhỏ

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

con gì chưa luộc đã chín

54

Lihat jawaban (34)