Square root
VBT
Calculator
magnet

Anh N

25 tháng 12 2019 10:10

câu hỏi

vì sao trong cuộc sống cần có tính dân chủ và kỉ luật


1

1


Trần Q

29 tháng 12 2019 04:23

vì dân chủ giúp mọi người được phát biểu ý kiến,được biết các thông tin, kỉ luật giúp cho mọi người có sự thống nhất đoàn kết...

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

môn học dạy nói dối là môn gì

17

Lihat jawaban (4)