Square root
VBT
Calculator
magnet

Phan T

08 tháng 4 2020 08:44

câu hỏi

vì sao trong 1000 năm Bắc thuộc chúng ta lại đứng lên khởi nghĩa


1

1


Nguyễn L

07 tháng 5 2020 08:37

Bạn hỏi buồn cười thật! Đất nước của mình bị đô hộ, bản thân người dân bị bóc lột, giềng xích, bị đồng hoá, đánh đập,... Họ đứng lên kháng chiến không chỉ để cứu lấy bản thân họ mà còn để bảo vệ độc lập, tự do của tổ quốc! Họ yêu tự do, yêu nước, ghét bị bóc lột, trói buộc nên họ đứng lên chống lại bọn đô hộ thôi! Bác Hồ đã nói đấy thây: “Không có gì quý hơn độc lập, tự do!”

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Nhân dân lập đền thờ Mai Thúc Loan và Phùng Hưng có ý nghĩa gì?

0

Lihat jawaban (1)