Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn T

30 tháng 12 2021 12:45

câu hỏi

vì Sao trâu, bò nước ta mắc bệnh sán lá gan nhiều


10

2


Lê P

01 tháng 1 2022 05:13

Vì trâu bò thường uống nước và gặm cỏ trực tiếp ngoài thiên nhiên, ở đó có rất nhiều kén sán, sẽ được đưa vào cơ thể bò.

Quân Q

31 tháng 12 2021 12:11

Sinh lớp 7 à

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Nêu lợi ích của ròng rọng cố định

0

Lihat jawaban (1)

Điện trở R1=8 ôm, R2 được mắc nối tiếp nhau vào giữa hai điểm A,B có hiệu điện thế không đổi là 24V . Cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch đo được là 1,5A a. tính U mỗi đầu điện trở b.tính R2 c.thay R2 bằng R3. Hiệu điện thế hai đầu R1 lúc này bằng 3V . tính R3

81

Được xác nhận