Square root
VBT
Calculator
magnet

Lien L

21 tháng 5 2020 14:31

câu hỏi

vì sao Trưng Trắc phong tước cho những người có công


1

1


V. Nguyen

27 tháng 5 2020 02:35

cô chào em. câu này dễ mà ta. vì các tướng lĩnh của mình đã có nhiều công lao trong cuộc kháng chiến chống quân Hán xâm lược.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Trong một vùng dân cư rộng lớn có nhiều xóm làng có các nghề khác nhau như nghề luyện kim, chế tạo công cụ, làm đồ gốm, trồng trọt, chăn nuôi . Dựa trên cơ sở của các làng dưới đây, em hãy giao cho từng lang nghề thích hợp : -Làng A có nhiều đất sét thì làm nghề...... -Làng B có nhiều đồng ruộng đất đai màu mỡ thì làm nghề...... -Làng C có nhiều quặng đồng, sắt thì làm nghề......

5

Lihat jawaban (1)