Square root
VBT
Calculator
magnet

Đỗ K

27 tháng 3 2020 11:49

câu hỏi

Vì sao TK XVIII, công nhân lại tiến hành đấu tranh bằng cách đập phá máy móc? 


0

1


Alice A

28 tháng 3 2020 06:41

Do họ nghĩ máy móc là thứ làm khổ họ Lúc này ý thức của họ chưa vững vàng

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Em có suy nghĩ gì trước hậu quả của chiến tranh thế giới thứ nhất? Bản thân em sẽ làm gì để đóng góp phần hạn chế khắc phục hậu quả chiến tranh?

5

Lihat jawaban (2)