Square root
VBT
Calculator
magnet

Trần T

23 tháng 12 2019 03:27

câu hỏi

vì sao sông hoàng hà và sông trường giang chảy cắt đầu cùng 1 nơi mà chế độ chạy khác nhau? #giúp_mik_với_nha_mơn_nhiều


0

1


Vu T

24 tháng 12 2019 05:29

sông trường giang có độ dài lớn hơn sông hoàng hà, đổ nc ra biển hoa đông, bồi đắp lên đb hoa trung. Sông trường giang có chế độ nc ổn định. sông hoàng hà thì ngắn hơn, đổ nc ra biển hoàng hải bồi đắp lên đb hoa bắc. Sông Hoàng hà có chế đọ nước thất thường.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Vì sao Nhật Bản là quốc gia có diện tích nhỏ thường xuyên bị thiên tai nghèo tài nguyên và nguồn lao động nhưng lại là quốc gia có nền kinh tế phát triển

0

Lihat jawaban (2)