Square root
VBT
Calculator
magnet

Thong D

09 tháng 11 2019 14:54

câu hỏi

vì sao rễ lại hút nước và muối khoáng


0

1


Nhà M

18 tháng 11 2019 04:23

vì để nuôi cây và sinh trưởng tốt

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tại sao các cây rễ củ cần phải thu thập trước khi ra hoa tạo quả?

1

Lihat jawaban (2)