Square root
VBT
Calculator
magnet

Phan V

25 tháng 5 2020 14:03

câu hỏi

vì sao quân mông cổ mạnh vẫn bị quân ta đánh bại


1

2


Nguyễn T

26 tháng 5 2020 01:30

em có thể xem lại video Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên nằm trong topic Nước Đại Việt thời Trần (thế kỉ XIII- XIV) để lý giải tại sao em nhe, video đã khái quát lại hết rồi em nhé! Cảm ơn em!

Phan V

10 tháng 6 2020 13:44

ok cô

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Lập bảng thống kê về giáo, khao học kĩ thuật ở nước ta từ thế kỉ XVIII đến thế kỉ XĨ mọi người giải giùm em

2

Lihat jawaban (1)