Square root
VBT
Calculator
magnet

Bàn T

19 tháng 12 2019 11:03

câu hỏi

vì sao phải kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc?


0

1


Jena J

21 tháng 12 2019 07:03

Truyền thống tốt đẹp của dân tộc là vô cùng quý giá, vì nó góp phần vào việc phát triển của dân tộc và mỗi cá nhân.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

hiện nay, trong một số gia đình ngược đãi đánh đập vợ trước tình trạng đó nhiều người vẫn cho rằng chuyện đấy là chuyện bình thường theo em nếu em gặp trường hợp đó ngoài đời thì em sẽ ứng xử như thế nào

1

Lihat jawaban (1)