Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn T

17 tháng 12 2019 11:32

câu hỏi

vì sao nhà Trần rất quan tâm đến việc xây dựng quân đội và củng cố quốc phòng


0

3


아란 아

18 tháng 12 2019 08:11

Vì để đẹp các cuộc chiến trong nước và chuẩn bị đánh quân Mông Nguyên

Cherry V

20 tháng 12 2019 01:57

vì để chuẩn bị đánh quân mông cổ

Thành N

24 tháng 12 2019 14:21

vì để phòng thủ các thứ

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

tại sao vua Quang Trung lại qua đời trong lúc đất nước chưa bình yên

13

Lihat jawaban (2)