Square root
VBT
Calculator
magnet

Nông T

28 tháng 2 2020 10:11

câu hỏi

vì sao người việt vẫn giữ được tiếng nói, phong tục tập quán của mình


0

1


V. Nguyen

02 tháng 3 2020 03:21

Cô chào em nhé. Đây là một câu hỏi hay đấy. Cô trả lời nhé. - Thứ nhất: Nhân dân ta biết tiếp nhận và “Việt hoá” những yếu tố tích cực của nền văn hoá Trung Hoa. - Thứ hai: Bộ máy cai trị của người Hán chỉ đến cấp huyện, tại các làng xã vẫn do người Việt đứng đầu, đây là bức thành trì vững chắc để bảo vệ các giá trị văn hóa dân tộc. - Thứ ba: Đại đa số nhân dân lao động nghèo khổ không có điều kiện theo học ở các trường dạy tiếng Hán. - Thứ tư: Tiếng nói, chữ viết, phong tục, tập quán,… của người Việt đã được hình thành từ lâu đời, đậm đà bản sắc riêng, có sức sống mãnh liệt không thể bị tiêu diệt. Bên cạnh đó, nhân dân ta luôn có ý thức giữ gìn, bảo tồn văn hóa dân tộc.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

cuộc khởi nghĩa nào đã đánh dấu nhân dân ta bước đầu giành được quyền tự chủ? A. kn Hai Bà Trưng B. kn Khúc Thừa Dụ C. chiến thắng Bạch Đằng D. kn Lý Bí

10

Lihat jawaban (2)