Square root
VBT
Calculator
magnet

Trang Đ

12 tháng 12 2019 22:28

câu hỏi

Vì sao người ta thu hoạch củ trước khi cây ra hoa tạo quả


0

4


Hiroshi Y

12 tháng 12 2019 22:45

Khi ra hoa nó sẽ lấy hết chất dinh dưỡng của củ nên ng ta phải thu hoạch trước khi ra hoa.

Nguyễn Q

17 tháng 12 2019 13:24

Vì cây ra hoa, tạo quả thì củ sẽ hết chất dinh dưỡng, .......

Nguyễn N

16 tháng 12 2019 14:06

vì khi cây ra hoa, củ sẽ hết chất dinh dưỡng, ăn sẽ không ngon nữa.

Phanthi D

18 tháng 12 2019 14:04

phải Thu hoạch trước khi ra hoa nếu ko chất dinh dưỡng của cây lại chuyển sang nuôi hoa hết củ sẽ héo đi ko có chất dinh dưỡng vì vậy phải thu hoạch củ trước khi ra hoa

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Kể tên các ngành thực vật đã học ? Ngành nào phát triển nhất ? Vì sao ?

13

Lihat jawaban (1)