Square root
VBT
Calculator
magnet

Thuý H

18 tháng 12 2019 13:58

câu hỏi

vì sao người ta có cây tức ngữ nhai kĩ no lâu


0

1


Triệu T

03 tháng 1 2020 05:43

Vì khi nhai kĩ thức ăn sẽ đc nghiền nhỏ và thấm đều enzim hơn từ đó hấp thụ sẽ đc kĩ hơn nên no lâu hơn

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Ở cơ thể của 1 sinh vật cứ 1 lần phân chia 1 tế bào mẹ tạo ra 2 tế bào con xét 2 tế bào 1 và 2 tế bào 1 phân chia 1 số lần tạo ra số tế bào con gấp 8 lần số nst có trong tế bào mẹ tế bào 1 có số lần phân chia nhiều hơn 1 và bằng 1/2 số lần phân chia của tế bào 2 kết quả tạo ra tổng cộng 576 số nst Tính a) số nst có trong mỗi tế bào b) tế bào 1,2 phân chia bao nhiêu lần Tế bào được tạo ra chứa số nst như ở tế bào mẹ và đều là số chẵn

9

Lihat jawaban (1)