Square root
VBT
Calculator
magnet

Lê D

14 tháng 12 2019 01:56

câu hỏi

vì sao nói xã hội chủ nghĩa là sự phát triển toàn diện của con người?


0

2


Linh L

16 tháng 12 2019 09:04

Nếu không nói xã hội chủ nghĩa là sự phát triển toàn diện của con người thì con người sẽ không có trên thế giới này. ok

Linh L

16 tháng 12 2019 09:06

về nhà lên việt fach mà tìm con trai ạ .ở đây k có đâu🤣

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

giải thích từ lượng dẫn đến chất trong học tập?

0

Lihat jawaban (1)