Square root
VBT
Calculator
magnet

Hoa T

25 tháng 12 2019 04:01

câu hỏi

Vì sao nói thành Cổ Loa là một Quân thành


0

1


Đặng T

26 tháng 12 2019 12:12

Cổ Loa là một quân thànhvi có lực lượng quân đội lớn đó là thủy binh,bộ binh

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

tại sao phải học

0

Lihat jawaban (2)