Square root
VBT
Calculator
magnet

Yen L

06 tháng 11 2019 02:50

câu hỏi

vì sao nói được :khi chất phan ứng chính là phân tử phản ứng (nếu là đơn chất kim loại thì nguyên tử phản ứng)


0

1


P. Liên

04 tháng 1 2020 18:07

Vì chất được cấu tạo từ các nguyên tử hoặc phân tử

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Trộn 5 lít N2 với 20 lit H2 rồi nung nóng một thời gian có chất xúc tác phù hợp sau đó đưa về nhiệt độ áp suất thu được 24 lít hh khí. a) Tính thể tích NH3 sinh ra. b) Tính hiệu suất pứ tổng hợp NH3.

8

Lihat jawaban (1)